Intertim linija gnojiva za folijarnu primjenu je najefikasnije rješenje za folijarnu prihranu. Vrlo čiste hranjive tvari, u kombinaciji sa Intertim molekulom koja ima visoki postotak fulvičnih kiselina sa niskom molekularnom težinom, čine ove proizvode efikasnim regulatorom folijarne prihrane i u vrlo kratkom vremenu rješavaju probleme vezane za ambijentalne stresove ili probleme uzrokovane manjkom hranjivih tvari. Osim toga, Intertim gnojiva, zahvaljujući svojim katalitičkim elementima, stimuliraju osnovne metaboličke procese biljke i poboljšavaju prinos.

Intertim RapidStart™ L2F – primjena zajedno sa zaštitom!

Posebnost ovog folijarnog gnojiva je u tome što se njegova primjena provodi zajedno sa 1. zaštitom, dakle zajedno sa zaštitnim sredstvima, pri čemu umanjuje stres biljke. Njegove molekule se u dodiru s vodom rastapaju te je iskoristvost prema biljci čak 95%. Osim toga, Intertim RapidStart™ L2F također:

  • poboljšava asimilaciju dušika
  • povećava količinu i homogenost ploda
  • stimulira sintezu klorofila
  • smanjuje fiziološki stres
  • poboljšava sadržaj proteina

Intertim RapidStart™ L2F je tekuće gnojivo za folijarnu primjenu koje poboljšava proces distribucije hranjivih tvari u biljci povećavajući efikasnost gnojidbe dušikom, stvarajući trenutačno vidljivi efekat na tretiranoj kulturi. Može se miješati sa osnovnim provjerenim zaštitinim sredstvima.

Tablica primjene Intertim RapidStart™ L2F za ratarske kulture:

KULTURA KOLIČINA
Pšenica 2 X 3-4 kg/ha
Kukuruz
– silažni
– sjemenski
2 X 3-4 kg/ha
2 X 5 kg/ha
2 X 5 kg/ha
Uljana repica 2 X 3-4 kg/ha
Ječam 2 X 3-4 kg/ha
Suncokret 5 kg/ha

 

Intertim RapidStart™ L2F sastav:

  • Ukupni dušik (N) – 19 %
  • Od čega: ureični dušik (N) – 19,0 %
  • Organski ugljik (C) biološkog porijekla – 3,5 %
  • Mineralno gnojivo: urea
  • Organski sastav: treset

Intertim RapidStart™ L2F korisni efekti su odmah vidljivi na urodu. Gubitci dušika su svedeni na minimum, bilo zbog razvoja amonijaka ili ispiranja, pružajući mogućnost značajnog smanjenja standardne količine dušika koja se primijenjuje na urod.