Projektnim prijedlogom Društvo želi promovirati vlastitu mobilnu aplikaciju Agrodox na ciljanim međunarodnim tržištima. Društvo se želi profilirati kao visoko stručan subjekt u sektoru poljoprivrede koji može odgovoriti svim zahtjevima tržišta kroz savjetovanje klijenata u cilju povećanja efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i racionalizacije troškova. S tim je povezana i ekološka svijest koju Društvo promiče, a koja se ogleda upravo kroz racionalizaciju utroška gnojiva i ostalih preparata koji su ujedno i ekološki prihvatljivi. Kroz svoju aplikaciju Društvo će pomoći korisnicima da efikasnije upravljaju vlastitom proizvodnjom, što će utjecati na podizanje međunarodnog standarda izvrnosti unutar poljoprivrednog sektora.

 

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja putem izlaganjima na sajmovima KK.03.2.1.16.0337

Naziv korisnika: Intertim d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 724.464,25 HRK

EU sufinanciranje projekta: 604.106,26 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.04.2020. – 1.06.2021.

Kontakt osoba: Jan Marinac

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Igana d.o.o.